<div align="center"> <h1>Młodzież Dla Papieża</h1> <h3>Inicjatywa całej młodziezy Rzeczpospolitej, któa ma na celu stworzenie księgi z obietnicami</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.mlodziezdlapapieza.szn.pl" rel="nofollow">http://www.mlodziezdlapapieza.szn.pl</a></p> </div>